Комісія загальноосвітніх дисциплін

Комісія загальноосвітніх дисциплін (зліва на право: Бовбас О.Ю., Григор’єва Н.Г., Котляр С.В., Запорожець Н.М., Кліменко Ю.В., Зубов Ю.В., Шумілова Н.Б., Попівща Н.О., Ткачук С.В.)

Наша комісія об’єднує викладачів загальноосвітніх дисциплін, які готують студентів до сприйняття, оволодіння й набуття професійних знань. Комісія створена для навчально-методичного та виховного забезпечення знань з навчальних дисциплін за усіма спеціальностями, а також для вдосконалення методичної й професійної майстерності викладачів. Основним напрямком діяльності комісії є організація навчальної діяльності студентів:

  1. Навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальних дисциплін.
  2. Методична допомога молодим викладачам.
  3. Підвищення професійного рівня викладачів.
  4. Реалізація інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, направлених на покращення якості підготовки спеціалістів.
  5. Навчально-дослідницька робота студентів.
  6. Організація роботи з обдарованою молоддю.
  7. Проведення профорієнтаційної роботи в навчальних закладах міста та області.

У рамках роботи комісії кожного місяця обговорюються питання, які торкаються оптимізації навчально-виховного процесу, вдосконалення матеріально-технічної бази, інноваційних технологій у системі освіти. Викладачами комісії проводяться масові навчально-виховні заходи: ділові ігри, брейн-ринги, вікторини, бінарні заняття, конкурси, навчально-практичні конференції та запровадження у навчальний процес інформаційних технологій. Це сприяє гармонійному розвитку студентів, адже в процесі підготовки такого заходу комплексно розкриваються здібності кожного студента.

Основні педагогічні принципи викладачів: